Walta Info
Views : 17. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 17. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 7. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 6. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 10. Votes : 0. Shares : 0.
 
Walta Info
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር ዐብይ አህመድ ከጃፖን ጠቅላይ ሚኒስትር ሽንዞ አቤ ጋር ተወያዪ።
ሁለቱ መሪዎች የሀገራቱን ግንኙነት ማጠናከር በሚያስችሉ ጉዳዮች ዙሪያ ነው የተወያዩት።
ጠ/ሚ/ር ዐብይ በውይይቱ በኢትዮጵያ እየተከናወነ ስላለው ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን፤ በኢትዮጵያ ተምረውና ሰልጥነው የሚገኙ ወጣቶች በጃፓን ገብተው ስራ የሚሰሩበት ሁኔታ እንዲመቻች መጠየቃቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ፅ/ቤት የውጭ ቋንቋና ዲጅታል ሚዲያ ሃላፊ ቢልለኔ ስዮም ገልፀዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ በኢትዮጵያ ሀገር በቀል የ...
Views : 0. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 31. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 27. Votes : 0. Shares : 0.
 
Walta Info
Views : 31. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 15. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 15. Votes : 0. Shares : 0.
 
Walta Info
Views : 28. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 25. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 32. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 28. Votes : 0. Shares : 0.
 
Walta Info
Views : 15. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 12. Votes : 0. Shares : 0.
Views : 8. Votes : 0. Shares : 0.